Beach & Beats zal plaatsvinden op de terreinen van RC Haspinga, Karel de Grotelaan z/n, 3400 Landen.